Sprawy rozwodowe

Rozwód jest bardzo trudnym momentem w życiu dla osób, których dotyczy. Dlatego ważnym jest mieć u swego boku pełnomocnika, który dopilnuje tego by klientowi nie przydarzyło się nic zaskakującego. Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego.

WYROK ROZWODOWY

Sąd rozwiązuje małżeństwo wyrokiem. W orzeczeniu rozwodowym, rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale także może zająć się następującymi kwestiami:
- alimentów na dzieci,
- władzy rodzicielskiej,
- kontaktów z dzieckiem,
- alimentów na drugiego małżonka,
- podziału mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków,
- podziału majątku,
- podziału mieszkania lub przyznania go jednemu z małżonków.

Rozwody


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Sąd rozpatruje sprawę na rozprawie. Zazwyczaj rozpraw jest więcej niż jedna.

Sąd obowiązkowo przesłuchuje małżonków. W toku procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody. Oczywiście zasadność zgłoszenia określonego dowodu należy rozważyć, tak by przyniósł on Klientowi oczekiwane korzyści. Można wnosić o przeprowadzenie dowodów ze świadków, dokumentów, biegłych.

WINA

Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód:
- bez orzekania o winie,
- z winy jednego z małżonków,
- z winy obojga małżonków.

Przykłady zachowań, które mogą doprowadzić do uznania małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego: nadużywanie alkoholu, zdrada, uzależnienie od hazardu.

DZIECI

W większości przypadków mimowolnym uczestnikiem postępowania rozwodowego jest małoletnie dziecko małżonków. Sąd kierując się dobrem dziecka może uregulować sytuację rodzinną i prawną dziecka, pozostawiając je pod opieką jednego z małżonków na czas procesu rozwodowego, a potem rozstrzygając tę kwestię na stałe przy wydaniu orzeczenia końcowego.

Często małżonkowie zawierają zgodne porozumienie w zakresie sprawowania pieczy nad dzieckiem, uregulowania wzajemnych z dzieckiem kontaktów i innych kwestii dotyczących dziecka, takich jak wybór szkoły, lekarza, sposobu spędzania świąt czy wakacji. W przypadku zgodnego porozumienia Sąd zazwyczaj opiera orzeczenie końcowe na poczynionych przez małżonków ustaleniach.