Informacje

1
W jaki sposób ustalana jest wysokość wynagrodzenia adwokata?
Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata.
2
Czy możliwe jest rozlicznie się z adwokatem po zakończeniu sprawy?
W przypadku niektórych spraw (np. odszkodowawczych) dopuszczalna jest możliwość rozliczenia się za sprawę dopiero po jej zakończeniu, kiedy to Klient otrzyma już przyznaną przez Sąd, należną mu kwotę pieniężną. Jednakże dotyczy to jedynie wybranych spraw.
3
Jaki jest koszt innych usług adwokata?
Koszt porady prawnej, sporządzenia pisma procesowego, konstruowanie umowy cywilnej czy handlowej ustalane są indywidualnie z Klientem.
4
Czy możliwe jest zlecenie Kancelarii stałej obsługi prawnej?
Kancelaria umożliwia wykupienie przez podmioty gospodarcze abonamentu w zakres którego wchodzi stała obsługa prawnej Klienta. Honorarium i zakres usług świadczonych przedsiębiorcy ustalane są indywidualnie, dostosowując je do potrzeb danego podmiotu.
5
Czy mogę zlecić adwokatowi poprowadzenie sprawy, która jest już w toku?
Możliwe jest wstąpienie adwokata do sprawy na każdym jej etapie, po zapoznaniu się z aktami.
6
Czy mogę umówić się na spotkanie poza godzinami pracy Kancelarii?
Oczywiście. Wystarczy zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę.
7
Co zrobić gdy zatrzymano mnie lub członka mojej rodziny?
Należy możliwie najszybciej skontaktować się z Kancelarią celem podjęcia niezbędnych kroków na etapie przesłuchań na Policji lub w Prokuraturze.
8
Czy możliwe jest zlecenie Kancelarii poprowadzenie sprawy toczącej się w innej części kraju?
Oczywiście. Adwokat może reprezentować Klienta przed Sądami w całej Polsce.
9
Czy Kancelaria współpracuje z innymi Kancelariami w kraju?
Tak, Kancelaria współpracuje z Kancelariami prowadzącymi działalność na terenie innych województw. Jeśli zachodzi taka potrzeba możliwe jest skorzystanie z pomocy zaufanych i zaprzyjaźnionych Kancelarii.
10
Czy warto poddać analizie prawnej umowę którą mam zamiar podpisać?
Oczywiście, każda umowa powinna zostać sprawdzona przed podpisaniem. Podpisanie umowy wywołuje skutki prawne, które zazwyczaj są trudne do odwrócenia. Dlatego niewielkim kosztem można się uchronić od późniejszej konieczności wydatkowania znacznych sum.
11
Czy mogę zidentyfikować osobę, która obraziła mnie w Internecie?
Wbrew temu co myślą autorzy krytycznych wpisów - Internet nie jest anonimowy. Za pośrednictwem Policji możliwe jest ustalenie po numerze IP adresu użytkownika sieci, a co za tym idzie zidentyfikować można również autora wpisu.
12
Czy muszę uczestniczyć w rozprawach przed Sądem?
O ile na danym etapie jest możliwe, można nie stawiać na kolejnych sprawach i pozostawić ten obowiązek adwokatowi.