Pomoc emigrantom i obcokrajowcom

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną osobom przebywającym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub uczestniczą w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Zrozumiałym jest, że częstokroć osoby przebywające za granicą nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w toczącym się postępowaniu. W takiej sytuacji Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę z reprezentacją Klienta przed sądami włącznie.

W przypadku osób, które przebywają poza granicami kraju, a zostały skazane na karę pozbawienia wolności, Kancelaria podejmie niezbędne kroki do uregulowania sytuacji prawnej takiej osoby, w szczególności zapewni Klientowi reprezentację w postępowaniu wykonawczym, a obrońca:
- wystąpi z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
- wystąpi z wnioskiem o odroczenie wykonania kary,
- wystąpi z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary,
- wystąpi z wnioskiem o przerwę w wykonaniu kary,
- wystąpi z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego.

Pomoc emigrantom


Wobec osób, które są ścigane listem gończym czy Europejskim Nakazem Aresztowania, Kancelaria podejmie wszelkie możliwe kroki celem uregulowania statusu takiej osoby.

Kancelaria adwokacka świadczy również pomoc prawną osobom, które przebywają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczą w procesach cywilnych w charakterze powoda lub pozwanego, wnioskodawcy lub uczestnika. W takiej sytuacji ustanowiony przez Państwa pełnomocnik zapewni kompleksową obsługę Klienta w czynnościach sądowych i pozasądowych.